O nas
Żłobki
Zamówienia Publiczne
Kontakt
Linki
   


Organizacja

Od 1.01.1991 r. łódzkie żłobki są jednostkami organizacyjnymi Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z siedzibą przy ul. Zachodniej 55a tel./fax. 632-23-61; 632-24-08; 639-98-27. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie jednostki budżetowej, wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego pod Nr 123.

Organ założycielski - Miasto Łódź

Nadzór merytoryczny - Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, ul.Sienkiewicza 5, tel. 638-47-34, 638-47-32

Obszar działania - teren Miasta Łodzi

Liczba żłobków - 30

Liczba miejsc - 1625

 

Podstawowa oferta żłobków

Wszystkie żłobki umożliwiają :

 • korzystanie z usług wg potrzeb określonych przez rodziców (ilość godzin, ilość dni),
 • żłobki dostępne w pn-pt w godz. 6:00 - 17:00 z możliwością przedłużenia pobytu dziecka do 18:00,
 • z pełnym zekresem żywienia, wybranymi posiłkami, bądź bez żywienia,
 • w żywieniu uwzględniane są diety wg wskazań lekarskich,
 • korzystanie z usług żłobka dzieciom z deficytami rozwojowymi,
 • poznanie przez rodziców placówek przed podjęciem decyzji o korzystaniu z jego usług,
 • pobyt z dzieckiem w grupie w czasie określonym przez rodziców,
 • udział rodziców w zajęciach z dziećmi,
 • obserwację zachowań dziecka w grupie,
 • zapoznanie sie rodziców ze sposobem pracy opiekunki z dzieckiem,
 • uzyskanie od opiekunki informacji o samopoczuciu dziecka i postępach w jego rozwoju w oparciu o prowadzone obserwacje dziecka,

Opłaty

Podstawa prawna

Uchwała Nr VI/60/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
Uchwała Nr LXXI/160/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
Uchwała Nr XXIII/321/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata miesięczna rodziców

 • opłata stała - 44,96 zł na pierwsze dziecko (5% ninimalnego wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji korzystania z usług żłobka dwojga i więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie i następne dziecko wynosi 50% ustalonej opłaty stałej.
 • opłata za żywienie - wg. stawki żywieniowej za każdy dzień pobytu dziecka, ustalana w każdym żłobku w zależności od ilości posiłków.
 • opłata za grupę rodzinną - opłata dzienna za korzystanie z usług grupy rodzinnej stanowi 20% opłaty stałej i wynosi 8,99 zł jednorazowo. Opłata miesięczna za korzystanie z grupy rodzinnej stanowi równowartość opłaty stałej i wynosi 44,96 zł miesięcznie.

Programy realizowane w łódzkich żłobkach

 • "Z dzieckiem być a nie dziecko mieć" to program wynikający z "Kierunków działań na rzecz zdrowia łodzian". W ramach programu żłobki wspierają rodzinę informacją o dziecku, proponują lektury dla rodziców i dzieci, umożliwiają rodzicom aktywny udział w życiu żłobka.
 • "Program doskonalenia wychowawcy we wspieraniu rowoju małego dziecka w żłobku". Od 2001 r. jest realizowany, we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry wychowawczej pracującej z małym dzieckiem. Objęte są nim wszystkie żłobki. Podsumowaniem tego programu jest przygotowywana publikacja pt. "Wspólnie z dzieckiem", której współautorami są pracownicy żłobków.

 

powrót na górę strony

 Organizacja

Podstawowa oferta

Opłaty

Realizowane programy

 
Nasz e-mail : sekretariat@mzz.neostrada.pl
stat4u